neopolis@neopolis.cat

Arxiu

Com innovar per a crear uns pressupostos participatius (FVMP)


Democràcia i participació als institus de Mataró


Cursos, xerrades i conferències sobre democràció i participació


Pressupostos participatitius; possibilitats i límits


Pressupostos participatius; el què, el com i el perquè


Formació, xerrades i conferències en matèria de govern obert i innovació pública per l’ACM


Programa de formació en participació ciutadana per al Govern d’Andorra


Màster en educació UdA (Universitat d’Andorra)


Participació ciutadana en temps de panèmia


Postgrau en administració electrònica i govern obert al món local


Pràctiques professionals externes (UAB)


Diputació de Girona: Formació en matèria de pressupostos participatius


Formació pràctica i de coaching persuasiu en matèria de participació ciutadana


Política Catalana i Espanyola. Universitat Pompeu Fabra (UPF)


Institut Municipal d’Administració Pública de Curitiba/Brasil (IMAP)


Gestió de Projectes d’Intervenció Social I. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


UDEC (Universidad de Concepción/Chile)


Màster de Territori i Sostenibilitat

Realització del mòdul formatiu en matèria d’eines, tècniques i instruments d’ànàlisi qualitatius, quantitatius i participatius en el marc del Màster de Territori i Sostenibilitat de la UdG


Potsgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària


CLAD (Centre Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament)


ENAP (Escola Nacional d’Administració Pública del Brasil)


Universitat Autònoma de Barcelona. Equip d’investigació del QUIT

Diagnosi de la realitat juvenil de les comarques de ponent


Postgrau de tècnic en insersió laboral

Realització de dos mòduls de formació del Postgrau de tècnic en insersió laboral patrocinat per l’Obra Social de “la Caixa”


Projecte SMRF. Universitat Oberta de catalunya (UOC)

Realització del treball de camp per l’avaluació del projecte SMRF (Sistema de Monotonització per Radiofreqüència)


Curs de ciència política

Elaboració de les sessions de formació en el marc del curs de ciència política organitzat per la UdG.


Projectes i assessorament pedagògic


Elaboració de diferents mòduls formatius (ICPS – UAB)


Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya


Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra


Formació en nova gestió pública i participació ciutadana

Realització de cursos de formació en matèria de nova gestió pública i participació ciutadana


© Neòpolis 2024

Buscar