neopolis@neopolis.cat

Universitat Autònoma de Barcelona. Equip d’investigació del QUIT

Diagnosi de la realitat juvenil de les comarques de ponent

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Diagnosi de la realitat juvenil en l’àmbit territorial de ponent

Objectius

Objectiu: Contemplar des d’un enfocament integrat com transcorre l’existència dels i les joves de ponent i quins són els factors que hi influeixen.

© Neòpolis 2024

Buscar