neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries, i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit reconegut per moltes administracions públiques del país.

Diputació de Tarragona: Subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d’especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2024

Inici de presentació de sol·licituds: 03/04/2024 Finalització de presentació de sol·licituds: 31/10/2024 Qui ho pot sol·licitar: Administració local, Entitats d’economia social i solidària Matèries: Activitats d’utilitat pública o interès públic, cultura MÉS INFORMACIÓ


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a l’acollida i la inclusió social de joves en risc d’exclusió per als anys 2024-2025

Inici de presentació de sol·licituds: 26/03/2024 Finalització de presentació de sol·licituds: 16/04/2024 Qui ho pot sol·licitar: Administració local, Entitats d’economia social i solidària Matèries: Projectes de solidaritat i drets humans MÉS INFORMACIÓ


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Programa sectorial per la millora de camins municipals, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2024-2027

Finalització de presentació de sol·licituds: L’ajut s’entén acceptat tàcitament pel destinatari per la seva quantia total, requisits i procediments si, en el termini d’un mes, comptat des de la notificació, aquest no manifesta expressament la renúncia, total o parcial Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Activitats d’utilitat pública o interès públic, Política territorial i […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Adquisició d’habitatges

Adquisició d’habitatges Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l’adquisició d’habitatges sota dues línies d’actuació: A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i el dret d’opció […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Recull d’activitats de suport al teixit empresarial

Recull d’activitats de suport al teixit empresarial Suport a un conjunt d’activitats catalogades que tenen per objectiu potenciar l’oferta de serveis a les empreses i les persones emprenedores: – Sessions d’acompanyament per a persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial, amb una durada d’entre 2 i 8 hores – Tallers de consolidació i creixement d’empreses, […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PATRONAT DE TURISME: Subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2024

Finalització de presentació de sol·licituds: 30/04/2024 Qui ho pot sol·licitar: Administració local MÉS INFORMACIÓ


DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA: Ajuts per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu de les comunitats pesqueres, en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027 a Catalunya

Inici de presentació de sol·licituds: 22/02/2024 Finalització de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es poden presentar fins a esgotar la partida pressupostària Qui ho pot sol·licitar?: Administració i ens públics, Entitats d’economia social i solidària, Teixit productiu Matèries: Pesca MÉS INFORMACIÓ


Diputació de Girona: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT), any 2024

Inici de presentació de sol·licituds: 14/02/2024 Finalització de presentació de sol·licituds: 13/09/2024 Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Sanitat, salut i consum MÉS INFORMACIÓ


© Neòpolis 2024

Buscar