neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Entitats beneficiàries Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa […]


NOVA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques. Entitats beneficiàries Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents […]


DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT. Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, any 2019

-1 Objecte: Fer pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. -2 Tramitació, resolució i atorgament La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de […]


AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS. Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, per a l’any 2019

Resolc: —1 Obrir la convocatòria de subvencions per a l’any 2019, en règim de concurrència competitiva, destinada als ens locals de Catalunya i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació d’activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y entidades municipales descentralizadas de la demarcación de T arragona Segundo.- FinalidadLa contratación de actividades para programaciones culturales de los ayuntamientos, que formen parte del catalogo de servicios culturales de la Diputación Tercero.- Actividades subvencionadasLas incluidas en el catálogo de servicios culturales de la Diputación de Tarragona Cuarto.- Bases reguladorasBases Generales de Subvenciones […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

El nou Catàleg de serveis 2019 té un pressupost de 58,6 milions d’euros i inclou un total de 331 recursos que s’oferiran als governs locals de la demarcació durant el proper any -146 tècnics, 102 econòmics i 83 materials-. Amb aquest Catàleg, la Diputació de Barcelona aposta pel treball transversal de totes les àrees corporatives amb la […]


© Neopolis 2019

Buscar