neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT: Subvencions per promoure la internacionalització dels ens de l’Administració local de Catalunya

Finalització de presentació de sol·licituds: 12/09/2022   Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Cooperació al desenvolupament       MÉS INFORMACIÓ


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE (2022-2025)

Finalització de presentació de sol·licituds: 15/10/2022 Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Desenvolupament local, Funcionament de l’administració pública           MÉS INFORMACIÓ


NOVA. DEPARTAMENT D’INTERIOR: Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà, any 2022

Finalització de presentació de sol·licituds: 20/09/2022 Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Medi ambient i sostenibilitat, Transports     MÉS INFORMACIÓ


NOVA. SOC: Subvencions del Programa de Treball i Formació, per a la Línia DONA

Inici de presentació de sol·licituds: 01/09/2022 Finalització de presentació de sol·licituds: 23/09/2022 Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Ocupació i treball         MÉS INFORMACIÓ


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Ajuts a la línia de suport “Projectes d’innovació en serveis socials (Línia 4)”, en el marc del Programa específic Next DIBA

Finalització de presentació de sol·licituds: El període de presentació de sol·licituds es tanca tres setmanes abans de la finalització del període de sol·licitud establert per la convocatòria corresponent Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Noves tecnologies, Serveis socials en general               MÉS INFORMACIÓ


SOC: Subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica), any 2022

Finalització de presentació de sol·licituds: 15/09/2022 Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Desenvolupament local MÉS INFORMACIÓ


GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL: Subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d’activitat econòmica (PAE), any 2022

Finalització de presentació de sol·licituds: 15/09/2022 Qui ho pot sol·licitar: Administració local, Entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, ONG, etc.) Matèries: Promoció econòmica del municipi       MÉS INFORMACIÓ


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Programa sectorial renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Inici de presentació de sol·licituds: 05/04/2022 Finalització de presentació de sol·licituds: 31/10/2024 Termini de presentació de sol·licituds per a l’any 2022 serà des del 05/04/2022 fins al 30/11/2022. Per a l’any 2023 serà des del 02/01/2023 fins al 31/10/2023 i per a l’any 2024 serà des del 02/01/2024 fins al 31/10/2024 Qui ho pot sol·licitar: […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Aprovació del Programa específic Next DIBA, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Finalització de presentació de sol·licituds: 31/12/2024 Qui ho pot sol·licitar: Administració local (ajuntaments, sobretot, i consells comarcals de la demarcació de Barcelona) Matèries: Extraordinaris i urgents           MÉS INFORMACIÓ


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catàleg de serveis de l’any 2022 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Finalització de presentació de sol·licituds: 31/12/2022 – El termini és variable segons cada recurs Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Activitats d’utilitat pública o interès públic           MÉS INFORMACIÓ


© Neòpolis 2022

Buscar