neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local

Article 1 Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. Article 2 Bases reguladores Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions als ajuntaments per al foment de l’ús de la biomassa en equipaments municipals, per a l’exercici 2019

BeneficiarisPoden sol•licitar subvencions els ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que tinguin aprovat per Ple el Pla d’ Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima. FinalitatAquesta convocatòria s’insereix en les estratègies de reducció de carboni i s’ articula al voltant d’una distribució territorial equilibrada per a l’aprofitament […]


SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Entitats beneficiàries Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa […]


SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques”

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques. Entitats beneficiàries Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació d’activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments, any 2019

Primero.- BeneficiariosAyuntamientos y entidades municipales descentralizadas de la demarcación de T arragona Segundo.- FinalidadLa contratación de actividades para programaciones culturales de los ayuntamientos, que formen parte del catalogo de servicios culturales de la Diputación Tercero.- Actividades subvencionadasLas incluidas en el catálogo de servicios culturales de la Diputación de Tarragona Cuarto.- Bases reguladorasBases Generales de Subvenciones […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

El nou Catàleg de serveis 2019 té un pressupost de 58,6 milions d’euros i inclou un total de 331 recursos que s’oferiran als governs locals de la demarcació durant el proper any -146 tècnics, 102 econòmics i 83 materials-. Amb aquest Catàleg, la Diputació de Barcelona aposta pel treball transversal de totes les àrees corporatives amb la […]


© Neopolis 2019

Buscar