neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. SOC: Subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques (SOC-Projecte Treball a les 7 comarques) per al 2020

Inici de presentació de sol·licituds: 14/10/2020 Finalització de presentació de sol·licituds: 23/10/2020 Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Desenvolupament loca MÉS INFORMACIÓ


AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà durant els anys 2020-2021

Inici de presentació de sol·licituds: 01/09/2020 Finalització de presentació de sol·licituds: 01/11/2020  (data orientativa; si teniu algun dubte, consulteu l’ens convocant) Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Medi ambient i sostenibilitat MÉS INFORMACIÓ


INSTITUT CATALÀ DE LES DONES: Subvencions als ens locals de menys de 20.000 habitants per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista, dins de l’exercici 2020

Finalització de presentació de sol·licituds: 21/10/2020   Qui ho pot sol·licitar: Administració local Matèries: Polítiques d’igualtat Web de l’ens convocant: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/524929 Model de sol·licitud: http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/11-subvencions/ens_locals/Guia_presentacio_MonLocal_V01.pdf           MÉS INFORMACIÓ    


DITUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular, any 2020

Finalització de presentació de sol·licituds: 21/10/2020Qui ho pot sol·licitar: Administració localMatèries: CulturaWeb de l’ens convocant: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/523701MÉS INFORMACIÓ


INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA: Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II), any 2020

Inici i finalització de la presentació de sol·licituds: del 16/09/2021 – fins que s’esgoti el pressupost disponible per a cada actuació         Qui ho pot sol·licitar: Administració local, Ciutadania, Empreses, Entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, ONG, etc.), Professionals i autònoms, Teixit productiu.         Matèries: Energia, Medi ambient i […]


CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2020

El Catàleg de serveis és l’inventari integral i integrat de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i activitats que destinen a la ciutadania. En un context en què cal donar cobertura a moltes i diverses necessitats […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, any 2020

Primer. BeneficiarisPoden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]


© Neòpolis 2020

Buscar