neopolis@neopolis.cat

Enquestes

T'ajudem a conèixer i avaluar l'opinió dels ciutadans

Us oferim l’elaboració integral (disseny, treball de camp i anàlisi) de qualsevol tipus d’investigació per enquesta. Les enquestes són un instrument de caràcter quantitatiu a partir del qual s’obtenen dades personalitzades i actuals d’una població determinada, amb la finalitat de conèixer l’opinió dels ciutadans sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió municipal, les polítiques públiques i/o les seves pròpies condicions de vida. enquesta Des de Neòpolis hem realitzat més d’una trentena d’enquestes per a tot tipus d’institucions públiques. El valor afegit que us oferim rau, sobretot, en el rigor del treball de camp (per la professionalitat i la formació dels nostres enquestadors), i la qualitat de l’anàlisi, basat no només en el càlcul de les freqüències, sinó també en la interpretació i estudi de taules de contingència fruit del creuament entre els diferents indicadors d’un qüestionari personalitzat.

Enquestes de satisfacció ciutadana (globals o integrals). Realitzem enquestes de satisfacció amb l’objectiu de conèixer la valoració que fan els ciutadans d’un municipi respecte a diferents temàtiques, actuacions, projectes i àrees tècniques de responsabilitat de govern.

Enquestes electorals. Oferim a les organitzacions polítiques la realització d’enquestes electorals per obtenir informació sobre diferents aspectes de comportament electoral.

Estudis i enquestes de satisfacció sobre l’ús de serveis públics. Elaborem estudis quantitatius sobre la utilització que fan els ciutadans dels serveis públics que les administracions posen a disposició de la població.

Avaluació de polítiques públiques. L’avaluació de les polítiques impulsades per les administracions i corporacions locals mitjançant l’enquesta esdevé imprescindible per millorar la gestió i establir un seguiment de les mateixes.


Posa't en contacte

      © Neòpolis 2021

      Buscar