neopolis@neopolis.cat

Enquestes

T'ajudem a conèixer l'opinió dels ciutadans i a avaluar l'acció de govern

Us oferim l’elaboració integral (disseny, treball de camp i anàlisi) de qualsevol tipus d’investigació per enquesta. Les enquestes són un instrument de caràcter quantitatiu a partir del qual s’obtenen dades actuals d’una població determinada, amb la finalitat de conèixer l’opinió dels ciutadans sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió municipal, les polítiques públiques i/o les seves pròpies condicions de vida.

 

enquesta

 

Des de Neòpolis hem realitzat més d’una trentena d’enquestes per a tot tipus d’institucions públiques. El valor afegit que us oferim rau, sobretot, en el rigor del treball de camp (per la professionalitat i la formació dels nostres enquestadors), i la qualitat de l’anàlisi, basat no només en el càlcul de les freqüències, sinó també en la interpretació i estudi de taules de contingència fruit del creuament entre els diferents indicadors d’un qüestionari que creem de forma personalitzada.

Enquestes de satisfacció ciutadana. Realitzem enquestes de satisfacció amb l’objectiu de conèixer la valoració que fan els ciutadans respecte els serveis municipals i l’acció de govern.

Enquestes electorals. Oferim a les organitzacions polítiques la realització d’enquestes electorals per obtenir informació sobre la inteció de vot, la valoració i el grau de coneixement dels líders polítics locals, els principals problemes de la ciutadania, etc. 

Enquestes d’avaluació. Elaborem estudis quantitatius i baròmetres per avaluar l’impacte de les polítiques públiques dutes a terme. Una eina que esdevé imprescindible per optimitzar la gestió pública i fer-ne un seguiment rigorós.


Posa't en contacte

      © Neòpolis 2022

      Buscar