neopolis@neopolis.cat

Participació ciutadana

Hem dissenyat i dinamitzat més de 400 processos participatius d'àmbit local i nacional.

Som especialistes en el disseny i la dinamització de processos de participació ciutadana, en l’activació i la supervisió d’òrgans i estructures de participació, i en la redacció d’instruments de planificació de la política participativa.

 

La nostra experiència, juntament amb les metodologies innovadores que posem en pràctica en el desenvolupament dels processos de participació, us permetran implementar polítiques públiques dotades de la intel·ligència col·lectiva suficient per fer front, amb garanties d’èxit, a problemes complexos i conflictes públics. És per això que us oferim els nostres serveis per a dur a terme processos deliberatius en matèria d’urbanisme, medi ambient, mobilitat, desenvolupament econòmic, inclusió social, planificació estratègica, pressupostos, joventut, gent gran, etc.

Pressupostos participatius. Dissenyem el model, dinamitzem cadascuna de les fases del procés (informació, recollida de propostes, treball intern de filtratge, votació final, etc.), assessorem en matèria de difusió i comunicació (material informatiu, anuncis a plataformes digitals, etc.) i proporcionem les eines tecnològiques necessaries per permetre la participació online dels ciutadans (plataforma participació i de votació online). Hem dissenyat, dinamitzat i culminat amb èxit més d’una cinquantena de processos de pressupostos participatius per diversos ajuntaments d’arreu del país. A continuació podeu veure alguns exemples de les plataformes de vot online que hem dissenyat i creat per a culminar la fase de votació final d’aquests processos (el disseny, programació i la usabilitat d’aquestes plataformes ens fa líders pel que fa als percentatges de participació assolits)

       –  Demostració del funcionament bàsic de l’aplicatiu de vot de NEÒPOLIS

A banda de l’àplicatiu de vot (que s’usa a la fase final del procés, per bé que també es pot utilitzar per fer consultes populars i/o refrendàries en línia) aquí podeu veure algun exemple de la Plataforma Neòpolis que serveix per dinamitzar online tot el procés (des de la fase inical de recollida de propostes, fins a la votació)

– Plataforma integral de Neòpolis dels pressupostos participatius de Vilobí d’Onyar

– Plataforma integral de Neòpolis dels pressupostos participatius de la Garriga

Consultes online. Dissenyem, assessorem, programem i creem les eines tecnològiques necessàries per tal d’elaborar consultes populars en línia. La nostra plataforma de votació és coneguda per la seva usabilitat i senzillesa, cosa que ens permet obtenir elevats percentatges de participació.

       – Demostració del funcionament bàsic de l’aplicatiu de vot de NEÒPOLIS

       – Exemple del procés de consulta sobre la construcció d’un nou equipament sociocultural a Viladecavalls

      – Exemple del procés de consulta sobre la mobilitat al passeig marítim de Lloret de Mar

Assessorament tècnic. Proporcionem assessorament en el disseny, organització, dinamització, identificació i millora d’òrgans, processos i espais o accions participatives.

Participació i joventut. Elaborem processos que recullen l’opinió dels joves respecte a un àmbit de coneixement concret o un territori. De la mateixa manera som especialistes en l’elaboracio de Plans Locals de Joventut (n’hem realitzat més de 50)

Urbanisme participatiu. Utilitzem les metodologies participatives per identificar els principals criteris ciutadans sobre la definició i ordenació del territori. Som especialistes en el disseny i la dinamització de processos participatius vinculats al POUM (n’hem realitzat més de 30)

Participació i sostenibilitat ambiental. Disseny i dinamització de processos de participació relacionats amb el medi ambient i l’entorn natural.

Participació i educació. Realitzem projectes d’educació participatius entesos com a instruments per donar respostes integrals a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves (Plans Educatius d’Entorn, Plans Educatius de Ciutat, etc.)

Dinamització del teixit associatiu. Treballem en la dinamització i enfortiment de les entitats i associacions del món dels interessos públics.

Plans Directors de Participació Ciutadana. Estem especialitzats en la planificació integral de la política participativa de les administracions públiques, a saber, en l’elaboració de Plans Directors de Participació Ciutadana (n’hem elaborat més de 20)

Plans de participació per a entitats. Realitzem anàlisis internes de les organitzacions, així com dels instruments que cada entitat necessita per canalitzar correctament les relacions amb els seus associats.

Definició d’usos per a equipaments públics. Elaborem una definició participativa dels possibles usos d’equipaments d’un barri o municipi a partir de la implicació activa dels seus usuaris reals i/o potencials.

Formació en participació. Dissenyem i organitzem cursos de caràcter pràctic basats en metodologies participatives adreçats a tècnics municipals: bases metodològiques, processos (pressupostos participatius, urbanisme participatiu, etc.), mecanismes, eines, tècniques, etc. De la mateixa manera realitzem conferències, xerrades i/o accions de coaching persuasiu sobre participació ciutadana i democràcia deliberativa a càrrecs electes, entitats del tercer sector i ciutadania a títol individual. 


Posa't en contacte

      © Neòpolis 2021

      Buscar