neopolis@neopolis.cat

Participació ciutadana

Hem dissenyat i dinamitzat més de 1.000 processos participatius d'àmbit local i nacional.

Som especialistes en el disseny i la dinamització de processos de participació ciutadana, en l’activació i la supervisió d’òrgans i estructures de participació, en la redacció d’instruments de planificació de la política participativa, i en la formació en matèria de democràcia deliberativa.

La nostra experiència, juntament amb les metodologies innovadores que posem en pràctica, us permetran implementar polítiques públiques dotades de la intel·ligència col·lectiva suficient per fer front, amb garanties d’èxit, a problemes complexos i conflictes públics.


Pressupostos participatius. Dissenyem el model, dinamitzem cadascuna de les fases del procés (informació, recollida de propostes, treball intern de filtratge, votació final, etc.), assessorem en matèria de difusió i comunicació i proporcionem les eines tecnològiques necessaries per permetre la participació en lína dels ciutadans (plataforma participació i de votació online). Hem dissenyat, dinamitzat i culminat amb èxit més d’una setantena de processos de pressupostos participatius per a tot tipus ajuntaments d’arreu del país. A continuació podeu veure una demostració bàsica de la nostra plataforma de vot online. El seu disseny, programació i usabilitat ens fa líders pel que fa als percentatges de participació aconseguits.

–  Demostració del funcionament bàsic de l’aplicatiu de vot de NEÒPOLIS

A banda de l’àplicatiu de vot, aquí podeu veure alguns exemples de la Plataforma de Participació de Neòpolis,  una eina tecnològica que permet vehicular en línia tot el procés (des de la fase inical de recollida de propostes, fins a la votació).

– Plataforma integral de Neòpolis dels pressupostos participatius de Bescanó

– Plataforma integral de Neòpolis dels pressupostos participatius de la Garriga

– Plataforma integral de Neòpolis dels pressupostos participatius de Peralada

         – Plataforma integral de Neòpolis dels pressupostos participatius de Tàrrega


Consultes online. Dissenyem, assessorem, programem i creem les eines tecnològiques necessàries per tal d’elaborar consultes populars en línia. La nostra plataforma de votació és coneguda per la seva usabilitat i senzillesa, cosa que ens permet obtenir elevats percentatges de participació.

Demostració del funcionament bàsic de l’aplicatiu de vot de NEÒPOLIS

– Exemple del procés de consulta per escollir l’escultura del Bloc de Baix a Mar de Torredembarra

– Exemple del procés de consulta sobre la mobilitat al passeig marítim de Lloret de Mar

– Exemple del procés de consulta sobre la construcció d’un nou equipament sociocultural a Viladecavalls

Exemple del procés de consulta sobre la mobilitat al centre de Palafolls 


Consells i òrgans de participació. Dissenyem, dotem de contingut i dinamitzem tot tipus d’òrgans i estructures permanets de participació ciutadana.


Urbanisme participatiu. Utilitzem les metodologies participatives per identificar els principals criteris ciutadans sobre la definició i ordenació del territori. Som especialistes en el disseny i la dinamització de processos participatius vinculats al POUM i a la reforma d’espais públics i equipaments. També som experts en el disseny de projectes d’urbanisme tàctic, la dinamització de processos de placemaking i la redacció de les memòries valorades que es deriven dels mateixos.


Definició d’usos per a equipaments públics. Elaborem una definició participativa dels possibles usos d’equipaments d’un barri o municipi a partir de la implicació activa dels seus usuaris reals i/o potencials.


Participació i sostenibilitat ambiental. Disseny i dinamització de processos de participació relacionats amb el medi ambient, el canvi de model energètic i l’entorn natural.


Participació i joventut. Elaborem processos que recullen l’opinió dels joves respecte a un àmbit de coneixement concret o un territori. De la mateixa manera som especialistes en l’elaboracio de Plans Locals de Joventut.


Participació i educació. Realitzem projectes d’educació participatius entesos com a instruments per donar respostes integrals a les necessitats educatives de la nostra societat (Plans Educatius d’Entorn, Plans Educatius de Ciutat, Plans 360, etc.).


Plans Directors de Participació Ciutadana. Estem especialitzats en la planificació integral de la política participativa de les administracions públiques.


Plans de participació per a entitats. Realitzem anàlisis internes de les organitzacions, així com dels instruments que cada entitat necessita per canalitzar correctament les relacions amb els seus associats.


Dinamització del teixit associatiu. Treballem en la dinamització i enfortiment de les entitats i les associacions a nivell local.


Formació en democràcia, participació, transversalitat i innovació pública. Dissenyem i organitzem cursos i xerrades a mida de caràcter pràctic adreçats a tècnics, càrrecs electes, membres d’entitats, fundacions, organitzacions del tercer sector, així com també a la ciutadania en general i a infants i joves de primària i secundària. De la mateixa manera, realitzem conferències, ponències i/o accions de coaching persuasiu sobre participació ciutadana i democràcia deliberativa.


Posa't en contacte

      © Neòpolis 2024

      Buscar