neopolis@neopolis.cat

Planificació estratègica

Per saber on som, on volem anar i què farem per arribar-hi.

La planificació estratègica és la manera de fer front a les turbulències d’un entorn cada cop més dinàmic. La creixent complexitat dels problemes i la incertesa del món actual obliga a les administracions públiques a preparar-se per anticipar el futur i prendre les mesures necessàries per construir-lo activament. Es tracta de valorar la situació actual, apostar per l’escenari de futur més adequat i preparar-se per arribar-hi en les millors condicions. Prendre aquest tipus de decisions no és senzill,  per això cal analitzar bé el present i construir el futur. Un Pla Estratègic és una aposta de futur; però sobretot és una aposta de futur col·lectiva.

estrategia institucions

Aquest ha estat el nostre enfocament en les més de 240 planificacions estratègiques que hem elaborat. Hem col·laborat amb tot tipus de municipis i en matèries diverses (econòmiques, socials i territorials). L’objectiu és plantejar les preguntes adequades per trobar les respostes que ens permetin avançar en la direcció correcta. Per fer-ho partim del treball en xarxa i el desplegament de tècniques quantitatives, qualitatives i participatives d’investigació social.

– Plans d’inclusió social.
– Plans locals de joventut.
– Plans d’igualtat.
– Plans de mobilitat urbana.
Plans d’igualtat interns. 
– Plans estratègics de poble o ciutat.
– Plans locals d’habitatge.
– Plans de desenvolupament econòmic local.
– Plans de mobilització d’habitatges buits.
– Plans d’infància i adolescència.                                                                                                            


Posa't en contacte

      © Neòpolis 2024

      Buscar