neopolis@neopolis.cat

Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Disseny i dinamització de diversos tallers amb alumnes, professors i personal de la UPF en el marc de l'elaboració del Pla Estratègic de la Universitat

© Neòpolis 2024

Buscar