neopolis@neopolis.cat

ENAP (Escola Nacional d’Administració Pública del Brasil)

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Realització de diverses conferències i cursos sobre participació ciutadana, democracia deliberativa i administració relacional

© Neòpolis 2024

Buscar