neopolis@neopolis.cat

Institut Municipal d’Administració Pública de Curitiba/Brasil (IMAP)

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Assessoraments diversos en matèria de processos de participació ciutadana i millora de l'organització interna. Realització de 25 píndoles de formació a més de 200 funcionaris de la Prefectura Municipal de Curitiba en matèria d'administració pública deliberativa, innovació i participació ciutadana

© Neòpolis 2024

Buscar