neopolis@neopolis.cat

Participació ciutadana en temps de panèmia i post-pandèmia

Any d'elaboració: 2020-2021


Definició del servei

Realització de diversos cursos de formació adreçats a càrrecs tècnics d'administracions públiques de Catalunya sobre participació ciutadana, democràcia deliberativa i democràcia directa

© Neòpolis 2022

Buscar