neopolis@neopolis.cat

Participació ciutadana en temps de panèmia

Any d'elaboració: 2020-2021


Definició del servei

Realització de diversos cursos de formació adreçats a càrrecs tècnics d'administracions públiques de Catalunya sobre com vehicular la participació ciutadana en temps de pandèmia

© Neòpolis 2024

Buscar