neopolis@neopolis.cat

Formació en nova gestió pública i participació ciutadana

Realització de cursos de formació en matèria de nova gestió pública i participació ciutadana

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Realització de 3 sessions formatives en matèria de participació ciutadana i democràcia deliberativa en el marc dels cursos selectius per a habilitats estatals corresponents a les proves d’accés a les tres subescales dels cossos de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal: secretaria d’entrada; secretaria intervenció i intervenció tresoreria, convocades i organitzades per la Generalitat de Catalunya.

Objectius

Objectiu: Capacitar al funcionariat de l’administració pública local en la implementació i el desenvolupament d’eines, mètodes i tècniques de gestió que permetin millorar l’eficàcia, l’eficiència, la transversalitat interna i la gestió dels mecanismes de participació.

© Neòpolis 2024

Buscar