neopolis@neopolis.cat

Projectes i assessorament pedagògic

Any d'elaboració: 2015 i 2016


Definició del servei

Disseny i realització de l'assignatura "Projectes i assessorament pedagògic" en el marc del grau de Pedagogia

© Neòpolis 2024

Buscar