neopolis@neopolis.cat

Potsgrau de Resolució de Conflictes

Realització de diversos mòduls formatius en matèria de nova gestió pública i democràcia deliberativa en el marc del Potsgrau de Resolució de Conflictes de la UdG

Any d'elaboració: 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017


Definició del servei

Definició del servei: Realització de diverses sesions formatives dins del Postgrau de Resolució de Conflictes de la UdG relatives al model de funcionament de l’administració pública actual, el paradigma de la nova gestió pública i l’emergència de l’administració pública deliberativa.

© Neòpolis 2020

Buscar