neopolis@neopolis.cat

Potsgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària

Any d'elaboració: 2005-actualitat


Definició del servei

Realització de diverses sesions formatives dins del Postgrau de Resolució de Conflictes de la UdG relatives al model de funcionament de l’administració pública actual, i al paradigma de l’administració pública deliberativa com a nova forma de gestió per a resoldre conflictes públics

© Neòpolis 2024

Buscar