neopolis@neopolis.cat

Democràcia i participació als institus de Mataró

Any d'elaboració: 2023


Definició del servei

Realització de diversos tallers i xerrades als instituts de Mataró sobre democràcia i participació

© Neòpolis 2024

Buscar