neopolis@neopolis.cat

Elaboració de diferents mòduls formatius (ICPS – UAB)

Any d'elaboració: 2013-actualitat


Definició del servei

Realització de diferents mòduls formatius en el marc del Màster en Màrketing Polític i del curs sobre Gabinets d'Alcaldia

© Neòpolis 2024

Buscar