neopolis@neopolis.cat

Elaboració de diferents mòduls formatius (ICPS – UAB)

Any d'elaboració: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018


Definició del servei

Realització de diferents mòduls formatius en el marc del Màster en Màrketing Polític i del curs sobre Gabinets d'Alcaldia

© Neòpolis 2020

Buscar