neopolis@neopolis.cat

Gestió de Projectes d’Intervenció Social. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Any d'elaboració: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017


Definició del servei

Definició del servei: Docència de l’assignatura Gestió de Projectes I. Tutorització i coordinació d’estudiants que cursen el pràcticum professional. Tutorització dels Treballs de Fi de Grau dels estudiants de sociologia.

© Neòpolis 2020

Buscar