neopolis@neopolis.cat

Projecte SMRF. Universitat Oberta de catalunya (UOC)

Realització del treball de camp per l’avaluació del projecte SMRF (Sistema de Monotonització per Radiofreqüència)

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Els canvis derivats de la revolució de les comunicacions han situat en els darrers anys als telèfons mobils al centre de la vida dels individus. Aquest canvi ha estat acompanyat de pors profundes davant les radiacions emeses per les estacions i pels aparells de telefonia mòbil. En aquest context, el Projecte Xarxa de Control Remot de Camps Electromagnètics en Estacions Base de Telefonia Mòbil SMRF (Sistema de Monotorització de Radio Freqüència) fou implementat l’any 2005 amb els objectius de: Mesurar i controlar de forma continuada i remota la radiació provinent de les estacions base de telefonia mòbil. Informar a la ciutadania davant la creixent sensibilització social. Vetllar per la qualitat ambiental.

Objectius

Objectiu: L’objectiu de l’estudi de treball de camp que ha realitzat NEÒPOLIS és avaluar el funcionament i determniar en quina mesura s’han assolit els objectius plantejats en aquells municipis on el programa es va posar en funcionament.

© Neòpolis 2024

Buscar