neopolis@neopolis.cat

Diputació de Girona: Formació en matèria de pressupostos participatius

Any d'elaboració: 2018


Definició del servei

Realització de diverses sessions formatives a tècnics i càrrecs elèctes de la demarcació de Girona en matèria de pressupostos participatius (models, dinamització, comunicació, tecnologia online per vegicular el procés, casos pràctics, exemples d'èxit, etc.)

© Neopolis 2019

Buscar