neopolis@neopolis.cat

CLAD (Centre Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament)

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Realització de diverses conferència en matèria de participació ciutadana i democràcia deliberativa

© Neòpolis 2024

Buscar