neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius; el què, el com i el perquè

Any d'elaboració: 2022 i 2023


Definició del servei

Realització de diverses sessions formatives a personal tècnic d'administracions locals de la demarcació de Lleida en matèria de pressupostos participatius (models, dinamització, comunicació, tecnologia online per vegicular el procés, casos pràctics, exemples d'èxit, etc.)

© Neòpolis 2024

Buscar