neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatitius; possibilitats i límits

Any d'elaboració: 2020-actualitat


Definició del servei

Realització de diverses sessions formatives a personal tècnic d'administracions locals de tot Catalunya en matèria de pressupostos participatius (models, dinamització, comunicació, tecnologia online per vegicular el procés, casos pràctics, exemples d'èxit, etc.)

© Neòpolis 2024

Buscar