neopolis@neopolis.cat

Arxiu

Projecte pilot de millora de l’estació dels FGC a Bellaterra


Realitació de 4 plans de dinamització d’equipaments juvenils 2020-2021


Pla d’Igualtat del Consell Comarcal de la Selva 2021


Procés deliberatiu per repensar el sistema de suport a la infància i adolescència


Enquesta de mobilitat a la comarca d’Osona


Pla Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Occidental 2019-2022


Procés deliberatiu amb experts sobre la X Bienal d’Art de Girona (Diputació de Girona)


Formació en matèria de pressupostos participatius


Diagnosis de vulnerabilitat social en matèria d’habitatge


Diputació de Girona: Formació en matèria de pressupostos participatius


Guia per a tècnics de joventut


Realització del Baròmetre Inclusiu (enquesta de condicions de vida) de la Garrotxa (edicions 2017 i 2021)


Assessorament tècnic en matèria de pressupostos participatius


Formació pràctica i de coaching persuasiu en matèria de participació ciutadana


ARA ÉS DEMÀ. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Elaboració de 10 Plans d’Inclusió Social


Elaboració de 42 Plans Locals de Joventut per a la Diputació de Barcelona


Pla d’Igualtat Intern del Consell Comarcal del Ripollès


Consell Comarcal del Montsià


Diagnosi per a la dinamització del Pla d’Inclusió Social


Mancomunitat de la Vall del Tenes


Seguiment de projectes participatius (Direcció General de Participació Ciutadana)

Avaluació i seguiment dels projectes de participació ciutadana subvencionats per la Direcció General de Participació als ens locals l’any 2007


Elaboració del Pla Comarcal d’Inclusió Social


Diferents processos de participació ciutadana

Disseny, dinamització i realització de diferents processos de participació ciutadana als municipis de Gualta, Colomers, Verges i Ullà


Formació en participació ciutadana


Mapa de recursos assistencials del Gironès


Procés de consulta a joves universitaris

Procés de consulta a joves universitaris en el marc del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 – 2020


Organització debats sobre la qualitat democràtica a comarques gironines


Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Projecte “Jo també participo. Jo també decideixo”. (Procés participatiu amb joves de 12 a 16 anys de la Ribera d’Ebre)


Les violencies que afecten als joves

Secretaria general de Joventut. Generalitat de Catalunya


Pla Comarcal de Participació Ciutadana a la Segarra


Diagnosi de la realitat juvenil


Consell Comarcal de la Noguera

Realització del Pla Comarcal d’Inclusió Social


Pla Local de Joventut a 7 municipis de l’Alt Empordà


Elaboració d’un mapa de les experiències participatives de les comarques gironies


Dinamització d’espais d’intercanvi d’experiències en matèria d’inclusió social


Avaluació del projecte GIR COMPETITIU


Diagnosi de la realitat juvenil al Gironès


Redacció de projectes en matèria de participació ciutadana per a 17 ajuntaments gironins

Elaboració, disseny i redacció de 17 projectes de subvenció en matèria de participació ciutadana


Enquesta de valoració de serveis del Consell Comarcal de la Selva


© Neòpolis 2021

Buscar