neopolis@neopolis.cat

Diagnosi de la realitat juvenil

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Elaboració d’una diagnosi per tal de conèixer la realitat juvenil de la comarca i les principals necessitats del col·lectiu.

Objectius

Objectiu: L’objectiu primordial és contemplar des d’un enfocament integrat com transcorre l’existència dels i les joves baixempordanesos i quins són els factors que hi influeixen. En definitiva, es tracta de situar els comportaments, representacions i actituds del jovent en el marc d’unes determinades condicions de vida, en les quals, evidentment, el context local i comarcal hi juga un paper determinant.

© Neòpolis 2024

Buscar