neopolis@neopolis.cat

Elaboració d’un mapa de les experiències participatives de les comarques gironies

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Conèixer quin és l’estat de la qüestió pel que fa a l’existència i la dinamització d’experiències de participació ciutadana en els municipis de les comarques gironines.

Objectius

La recerca haurà de servir per elaborar una primera fotografia de l’estat actual de la qüestió pel que fa a la dinamització d’experiències de participació ciutadana en els municipis de les comarques gironines. En aquest sentit cal apuntar que l’anàlisi global de les experiències participatives a les comarques gironines ha rebut, fins ara, un tractament molt escàs, més enllà de l’anàlisi aïllat d’algunes de les experiències. Per això, l’objectiu d’aquesta recerca es centra, fonamentalment, en recollir una informació dispersa per tal de fer-ne una lectura global a posteriori. La fotografia també haurà de servir com a complement informatiu per a la definició de les accions d’impuls de la participació ciutadana que es pretén dinamitzar la Xarxa de municipis participatius de les comarques gironines. L’estudi, elaborat per NEÒPOLIS, ha estat editat per la Direcció General de Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

© Neòpolis 2024

Buscar