neopolis@neopolis.cat

Direcció General de Participació Ciutadana

Avaluació i seguiment dels projectes de participació ciutadana subvencionats per la Direcció General de Participació als ens locals l’any 2007

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Seguiment acurat de l’execució dels projectes subvencionats per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat ed Catalunya durant l’any 2007.

Objectius

Objectiu: Realització del Seguiment del projecte de subvenció i elaboració d’assessorament personalitzat a tots aquells ens locals beneficiaris de les subvencions per a la realització de Plans Directors de Participació Ciutadana.

© Neopolis 2019

Buscar