neopolis@neopolis.cat

Seguiment de projectes participatius (Direcció General de Participació Ciutadana)

Avaluació i seguiment dels projectes de participació ciutadana subvencionats per la Direcció General de Participació als ens locals l’any 2007

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Seguiment acurat de l’execució dels projectes subvencionats per la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat ed Catalunya durant l’any 2007.

Objectius

Realització del Seguiment del projecte de subvenció i elaboració d’assessorament personalitzat a tots aquells ens locals beneficiaris de les subvencions per a la realització de Plans Directors de Participació Ciutadana.

© Neòpolis 2024

Buscar