neopolis@neopolis.cat

Procés d’innovació i reflexió estratègica sobre el futur dels Hotels d’Entitats

Any d'elaboració: 2023


Definició del servei

Procés d'innovació i reflexió participativa sobre el futur dels Hotels d'Entitats de la Generalitat de Catalunya

© Neòpolis 2024

Buscar