neopolis@neopolis.cat

Realització del Baròmetre Inclusiu (enquesta de condicions de vida) de la Garrotxa (edicions 2017 i 2021)

Any d'elaboració: 2017 i 2021


Definició del servei

Disseny del qüestionari, realització del treball de camp i explotació de dades de l'enquesta de condicions de vida de la Garrotxa (Baròmetre Inclusiu) encarregada pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

© Neòpolis 2024

Buscar