neopolis@neopolis.cat

Realització del Baròmetre Inclusiu (enquesta de condicions de vida) de la Garrotxa

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Disseny del qüestionari, realització del treball de camp i explotació de dades de l'enquesta de condicions de vida de la Garrotxa (Baròmetre Inclusiu) encarregada pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

© Neòpolis 2021

Buscar