neopolis@neopolis.cat

Elaboració de 2 Plans d’Acció Comunitària inclusiva. Diputació de Barcelona

Any d'elaboració: 2022


Definició del servei

Disseny, treball de camp i redacció de la diagnosi del PLACi d’Olesa de Monsterrat i de les línies d’actuació del PLACI d’Osona.

© Neòpolis 2024

Buscar