neopolis@neopolis.cat

Procés deliberatiu per repensar el sistema de suport a la infància i adolescència

Any d'elaboració: 2020


Definició del servei

Suport extern vinculat al procés deliberatiu per a repensar el sistema de suport a la infància i adolescència de Catalunya, promogut per la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya.

© Neòpolis 2024

Buscar