neopolis@neopolis.cat

Guia per a la tècnics de joventut

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Elaboració d’una guía per a professionals de joventut per a municipis de la demarcació de Barcelona (Diputació de Barcelona)

© Neopolis 2019

Buscar