neopolis@neopolis.cat

Diagnosis de vulnerabilitat social en matèria d’habitatge

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Realització de 6 diagnosis de vulnerabilitat social amb èmfasi especial en matèria d'habitatge per a municipis de la demarcació de Barcelona.

© Neòpolis 2024

Buscar