neopolis@neopolis.cat

Enquesta de mobilitat a la comarca d’Osona

Any d'elaboració: 2020


Definició del servei

L' agència d’emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona ha encarregat a Neòpolis un estudi de mobilitat detallat, complert i actualitzat capaç de definir les dinàmiques i necessitats territorials en matèria de mobilitat específiques de la comarca d’Osona.

Objectius

Radiografiar l’estructura i les dinàmiques de mobilitat a través d’una enquesta representativa i significativa des del punt de vista estadístic per cadascuna de les 12 àrees creades de la comarca d’Osona, per tal de detectar les necessitats de transport, especialment dels col•lectius vulnerables (aturats, joves, població envellida, població estrangera, treballadors amb pocs recursos, entre d’altres), copsar el nombre i el motiu de desplaçaments, analitzar el transport públic, els usos dels espais, l’accessibilitat, l’impacte ambiental, així com realitzar propostes innovadores per millorar les oportunitats professionals i laborals i els itineraris formatius.

© Neòpolis 2024

Buscar