neopolis@neopolis.cat

Pla Comarcal de Participació Ciutadana a la Segarra

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: El Consell Comarcal de la Segarra té previst engegar un projecte transversal que permeti planificar de forma compartida, integral i estratègica la política participativa comarcal, amb l’objectiu de dotar de contingut les polítiques d’avenç cap a una democràcia més participativa a la Segarra. A aquest efecte, l’Àrea de participació ciutadana i comunicació ha decidit engegar l’elaboració d’un Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC) que doti de contingut estratègic la política participativa comarcal i que asseguri el dret dels ciutadans de la Segarra a estar informats, a ser consultats i a prendre part en el desenvolupament de les polítiques públiques que afecten el territori comarcal.

Objectius

Objectiu: El PDPC preveu l’elaboració d’un diagnòstic participatiu que doni compte de l’estat de la qüestió en matèria de participació ciutadana. S’entén que la millor estratègia per dotar de contingut la política participativa passa per adaptar–se al propi context territorial i, per tant, per actuar en funció de les característiques específiques de la comarca. El diagnòstic servirà per analitzar les principals característiques del context sociodemogràfic i participatiu de la comarca, així com per elaborar una fotografia de la situació actual, tant del Consell Comarcal com dels ajuntaments de la comarca en àmbits tant rellevants com la organització interna, el sistema informatiu o el sistema relacional. Els resultats de la diagnosi serviran per engegar una segona fase del procés basada en propostes compartides i que marcaran les línies estratègiques, els criteris i les accions que cal desplegar per dotar de contingut la política participativa comarcal.

© Neòpolis 2024

Buscar