neopolis@neopolis.cat

Formació en participació ciutadana

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Proporcionar a polítics, tècnics i altres agents socials interessats de la comarca aptituds i competències en matèria de participació ciutadana.

Objectius

Objectiu: Capacitar metodològica i tècnicament a agents polítics i tècnics de la comarca en matèria de participació ciutadana.

© Neòpolis 2024

Buscar