neopolis@neopolis.cat

Mapa de recursos assistencials del Gironès

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Realització d’una fotografia dels recursos assistencials existents a la comarca del Gironès, per tal de planificar polítiques d’avenç i millora que permetin adaptar l’oferta de serveis i donar resposta a les necessitats reals dels territoris i ciutadans del Gironès.

Objectius

Objectiu: Elaborar de forma compartida un anàlisi dels recursos assistencials al Gironès (segons àmbits temàtics i zones geogràfiques) que permeti ordenar un seguit d’informació actualment dispersa i fonamentar fases posteriors de millora.

© Neòpolis 2024

Buscar