neopolis@neopolis.cat

Formació en matèria de pressupostos participatius

Any d'elaboració: 2018-actualitat


Definició del servei

Realització de diversos cursos a càrrecs elèctes i personal tècnic d'administacions locals catalanes sobre com dur a terme un procés de Pressupostos Participatius: límits, potencialitats, casos d'èxit i metodologies

© Neòpolis 2024

Buscar