neopolis@neopolis.cat

Les violencies que afecten als joves

Secretaria general de Joventut. Generalitat de Catalunya

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Ja fa temps que esdevé recurrent la preocupació pel que es presenta com una creixent onada de violència (a les escoles, al carrer, als locals d’oci…) protagonitzada per les persones joves a la nostra societat. És per això que des de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya s’ha impulsat la realització d’un estudi que doni compte de les violències que afecten als joves.NEÒPOLIS s’ha encarregat de realitzar el treball de camp relatiu a la dinamització dels discusió amb joves de diferents perfils arreu del territori català.

Objectius

Objectiu: Aquest projecte d’investigació parteix d’una perspectiva fonamentalment comprensiva de les diferents violències que afecten els joves. En aquest sentit, es planteja que efectivament les violències juvenils són un problema social de primer ordre, però concebre la violència només com un problema no ens ajuda a entendre el perquè de les conductes destructores. Si considerem les conductes violentes únicament com a problema o desviació això implica deslligar-les de la seva significació social. En canvi, la violència pot ser més que un problema: la violència és un símptoma, o una “solució problemàtica”, d’alguns altres que serien els problemes reals per a determinats col·lectius.

© Neòpolis 2024

Buscar