neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per impulsar la innovació al territori (casals cívics i comunitaris)

Any d'elaboració: 2022 i 2023


Definició del servei

Procés participatiu per implusar la innovació als centres i casals cívics de la Generalitat de Catalunya

© Neòpolis 2024

Buscar