neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per impulsar la innovació al territori

Any d'elaboració: 2022 i 2023


Definició del servei

Procés participatiu per implusar la innovació als centres i casals cívics de la Generalitat de Catalunya

© Neòpolis 2023

Buscar