neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius, és temps d’avaluar

Malgrat que els Pressupostos Participatius no són, ni de bon troç, l’únic mecanisme participatiu possible és evident que han jugat un paper clau en la recent escalada de la participació ciutadana a les agendes polítiques locals. Però si realment pretenem que es consolidin caldrà fer un exercici massa vegades oblidat: avaluar-los (més enllà de fer una enquesta per internet)

 

L’avaluació, tant de les fases, com de les eines participatives i tecnològiques utilitzades en el procés, així com de l’impacte i la capacitat de transformació i de generar una ciutadania més informada i interessada en la gestió de la cosa pública ens permetrà:

 

Retre comptes.

 

– Pendre decisions de reorientació.

 

Aprendre dels errors

 

– Millorar el disseny, la metodologia, la comunicació, i la capacitat per seduir i animar als ciutadans en edicions futures.

 

 

Des de l’experiència de Neòpolis en aquest tipus de processos (ara mateix estem fent un estudi propi on analitzem i avaluem gairebé un centenar d’experiències de pressupostos participatius dutes a terme a Catalunya) us plantegem la possibilitat de dur a terme un exercici de revisió compartida/avaluació del vostre procés de pressupostos participatius de forma ràpida, ordenada i, sobretot, útil.

 

Utilitzem metodologies quantitatives, qualitatives i participatives per copsar les fortaleses i febleses del vostre procés de pressupostos participatius, fent partícips als agents implicats (polítics, tècnics i ciutadania) en l’anàlisi del mateix i la definició de reptes de millora.

 

Estem convençuts que només així, avaluant, serem capaços de retre comptes del que fem, alhora que aprendrem dels èxits, i sobretot dels errors.

 

Si realment voleu que els pressupostos participatius es consolidin i es converteixin en eines eficaces, eficients i intel·ligents per generar confiança entre governants i governats, implicar a la ciutadana en la gestió de la cosa pública de manera seductora, i formar ciutadans (i no clients) poseu-vos en contacte amb nosaltres fent clic aquí:  

Contacte

  

© Neòpolis 2024

Buscar