neopolis@neopolis.cat

IV NEOBARÒMETRE: AJUNTAMENTS AFRONTANT LA CRISI (NOVEMBRE DE 2010)

Presentació

Aquest informe que presentem correspon a la quarta edició del Neobaròmetre, que enguany analitza la situació actual dels ajuntaments després d’una llarga etapa d’evolució i assentament de la democràcia local al nostre país (més de 30 anys), en un context marcat per la crisi econòmica, la desafecció, la desconfiança de la ciutadania vers els seus governants i la proliferació de pràctiques poc transparents en la gestió de la cosa pública municipal.

Ajuntaments afrontant la crisi és el títol escollit per presentar una recerca que ha volgut posar de manifest els principals punts forts i punts febles de la situació actual de l’administració pública local a les comarques gironines en particular, i a Catalunya en general. L’informe però, pretén anar més enllà del diagnòstic, i és per això que posa especial èmfasi en proposar accions realistes de millora plantejades per fer front amb garanties als principals inconvenients detectats.

Aquest estudi és una continuació de la recerca elaborada per Neòpolis durant el tercer trimestre del 2010 on es feia una anàlisi de l’evolució de les nostres corporacions locals durant els últims 30 anys, coincidint amb la constitució dels ajuntaments democràtics.

Autors

Estudi promogut i realitzat per la Consultoria Sociopolítica Neòpolis. Dirigit i supervisat per Daniel Tarragó i Sanfeliu, sociòleg i soci-director de Neòpolis consultoria sociopolítica S.L.

Objectius

Identificar els punts forts i sobretot els principals puts febles que presenten avui en dia els nostres ajuntaments, amb la finalitat de trobar solucions necessàries, realistes i aplicables per afrontar la situació de crisi actual.

Treball de camp, àmbit d’anàlisi i objecte d’estudi

El treball de camp ha comptat amb dues fases diferenciades:

Documents

Nota de premsa: La consultoria Neòpolis presenta un estudi sobre la situació dels ajuntaments i les claus per fer front a la crisi.

L’estudi: Ajuntaments en temps de crisi, situació actual i propostes de futur

Resum visual i esquemàtic dels resultats de l’estudi: Ajuntaments afrontant la crisi

Reportatge audiovisial: Com fan front a la crisi els ajuntaments

© Neòpolis 2024

Buscar