neopolis@neopolis.cat

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ CIUTADANA

Una enquesta de satisfacció ciutadana és una eina quantitativa d’investigació social que serveix per mesurar el coneixement i copsar la valoració i el grau de satisfacció respecte el funcionament dels serveis municipals, les polítiques públiques que es duen a terme, avaluar la tasca de l’equip de govern, determinar la influència i aprofundir en la percepció sobre els principals problemes que els ciutadans observen en el municipi, etc.. De la mateixa manera serveixen també per determinar l’impacte  i l’ús dels mitjans de comunicació locals, avaluar els sistemes d’atenció a la ciutadia, així com tenir una imatge aproximada del futur que els ciutadans/es projecten a nivell polític i social d’aquell territori.

Des de NEÒPOLIS creem indicadors a mida en funció de les necesitats de cada organitació, realitzem un treball de camp exhasutiu i rigorós (garantin els criteris de representació, significació i aleatorietat estadística), i duem a terme una anàlisi de resultats que va molt més enllà de la simple interpretació de les freqüències obtingudes (percentatges de cada pregunta) explotant les relacions que hi puguin haver entre les variables estructurals (sexe, genere, edat, lloc de residència, nivell d’estudis, lloc de naixement, nacionalitat, pertinença associativa, etc.) i els indicadors de satisfacció creats.

Per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres 

Contacte

 

 

 

 

© Neòpolis 2024

Buscar