neopolis@neopolis.cat

Estudi per la millora de la productivitat a Xarcuteria La Selva.

Any d'elaboració: 2012


Definició del servei

Definició del servei: L’empresa Xarcuteria La Selva (la qual compta amb més de 200 treballadors) vol trobar mecanismes de participació en els que els seus empleats comparteixin informació de la seva experiència laboral diària que pugui millorar la productivitat de l’empresa. Aquests mecanismes han de poder implicar als treballadors en l’empresa, millorar les seves condicions en el lloc de treball i augmentar la optimització dels recursos.

Objectius

Objectiu: Incremetar la productivitat i augmentar l’optimització de recursos mitjançant la creació de canals i espais de participació i/o cercles de qualitat entre els treballadors de les diferents seccions productives de l’empresa.

© Neòpolis 2024

Buscar