neopolis@neopolis.cat

V NEOBARÒMETRE: I ARA QUÈ? CAP A ON HAURIEN D’ANAR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT (SETEMBRE DE 2011)

PRESENTACIÓ

L’informe que aquí presentem correspon a la cinquena edició del NEOBARÒMETRE. Coincidint amb l’inici de l’elaboració dels Plans Locals de Joventut Municipals 2012-15, des DE Neòpolis hem elaborat un estudi sobre l’evolució de les polítiques juvenils a Catalunya, els Plans Locals de Joventut, i els escenaris de futur que caldrà d’afrontar a partir d’ara pel que fa a la planificació i estratègies de desenvolupament d’aquestes polítiques.

OBJECTIUS D’AQUEST ESTUDI

Reflexionar sobre l’evolució de les polítiques de joventut a Catalunya i en concret dels Plans Locals de Joventut com a eina estratègica de referència en les polítiques municipals del nostre país. Concretament:

Recollir informació referent a l’evolució i l’impacte de les polítiques de joventut.

Valorar l’evolució dels plans locals de Joventut

Construir escenaris de futur i propostes de millora centrades en aquesta eina de planificació estratègica d’àmbit local.

AUTORS

Estudi promogut i realitzat per la Consultoria Sociopolítica Neòpolis. Dirigit i supervisat per Narcís Pou i Martí, pedagog i director en Polítiques de Joventut de la Consultoria Sociopolítica Neòpolis S.L.

TREBALL DE CAMP, ÀMBIT D’ANÀLISI I OBJECTE D’ESTUDI

Després d’una primera fase centrada en l’anàlisi de documentació i el treball amb dades sociodemogràfiques i indicadors de caràcter quantitatiu (procedents de diferents estudis d’avaluació del PNJCat 2000-2010, i de publicacions sobre la joventut catalana) han realitzat un total de 9 entrevistes en profunditat i 1 grup de discussió amb càrrecs de responsabilitat de la Direcció General de Joventut, representants del món acadèmic especialitzats en polítiques juvenils, i tècnics

DOCUMENTS

    – Nota de preMsa: La consultoria Neòpolis presenta un estudi sobre el futur de les polítiques de joventut a Cataluña

    – Resum executiu de l’estudio:I ara què? Cap a on han d’anar les polítiques de joventut

© Neòpolis 2024

Buscar