neopolis@neopolis.cat

Redefinim-nos!

30/09/2011

manos_globalNOTA: Torno a publicar l’article ja que, per qüestions de “brossa informàtica”, he borrat l’original. Disculpeu les molèsties. Article d’opinió publicat el dia 17 de maig als diaris Avui i El Punt Les eleccions del 22 de maig es celebraran en un context on cada cop és més evident que els governs locals han acabat una etapa. L’època de les vaques grasses s’ha acabat, i el que és més important, no es repetirà. El nou escenari és diferent i es caracteritza per l’escassetat de recursos. Així doncs, sembla clar que les eleccions del 22-M han de suposar el tret de sortida a un nou cicle als ajuntaments que transcendirà legislatures. En tot cas, les opcions no són gaires: o s’apliquen mesures d’adaptació al nou entorn, o deixem córrer el temps fins que la patacada sigui de dimensions considerables. Els canvis de cicle imposen solucions noves, diferents a les d’abans. Quant abans ens n’adonem, abans començarem a posar les bases d’una nova manera de fer al món local. Cal mirar endavant i assumir la necessitat de redefinir-se. En aquest sentit, el procés de reciclatge hauria de prendre en consideració tres elements clau: La gestió interna. No serà possible començar a fer les coses d’una altra manera sense endreçar la casa per dins. Cal un canvi de model que optimitzi la feina del personal i eviti que les àrees treballin per separat sense compartir objectius comuns. Hem de passar de realitats organitzatives on cada part fa el que li pertoca en silenci, a estructures on el diàleg entre parts permeti prioritzar el que és millor per al municipi. La rendibilització de recursos. La reconversió dels governs locals també ha de promoure l’optimització de recursos, la recerca de noves fonts de finançament i la millora de la rendibilitat i l’eficàcia en la gestió de la cosa pública. La recuperació de la confiança perduda. L’adaptació al nou context també passa per la relació que els governs locals mantenen amb la ciutadania. S’han d’emprendre actuacions de bon govern que garanteixin transparència. També cal promoure la participació de la ciutadania assumint que els governs són molt més que un exercici d’autoritat des dels despatxos, i que cal establir i consolidar tot un seguit de relacions, contactes, pactes i negociacions amb una àmplia xarxa d’agents. Aquests canvis, però, no seran possibles sense una voluntat política clara i ferma. Els nous alcaldes i alcaldesses hauran de ser valents per emprendre les reformes, encomanant confiança. En els temps que corren, no podem perdre temps.

Etiquetes


© Neòpolis 2024

Buscar