neopolis@neopolis.cat

Perfil dels caps de llista dels principals partits que es presenten a les Eleccions Generals (Girona 2008)

29/03/2008

Introducció

El proper diumenge 9 de març es celebraran les novenes eleccions generals a l’estat Espanyol, des de la instauració de la democràcia. El present informe presenta els resultats d’un anàlisi elaborat per Neòpolis mitjançant una enquesta telefònica sobre les característiques i perfils personals dels diferents caps de llista dels principals partits polítics que es presenten per la circumscripció de Girona.

CiU: Jordi Xuclà

PSC: Montse Palma

ERC: Francesc Canet

ICV: Biel Jover

PP: Alicia Sánchez-Camacho

El NEOBARÒMTRE destaca perquè…

* Ofereix informació de proximitat als electors, ja que presenta dades referides a la vessant més personal i humana dels candidats gironins, amb l’objectiu d’ampliar els criteris d’elecció i de coneixement de l’electorat gironí.

* És innovador i interessant, ja que presenta dades i analitza de forma comparada les prediccions de resultats dels mateixos candidats, tant per la circumscripció de Girona com pel conjunt de l’estat.

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL DE CAMP

– Les trucades telefòniques han estat realitzades entre els dies 11 i 21 de febrer de 2008.
– El qüestionari comptava amb un total de 40 preguntes
– La durada aproximada de les entrevistes telefòniques ha oscil·lat entre els 15 i els 20 minuts
– Tots els caps de llista dels diferents partits polítics que van obtenir com a mínim el 3% dels vots emesos a la circumscripció de Girona han respòs el qüestionari.

ANÀLISI DE RESULTATS

Com s’ha dit anteriorment tot seguit es presenta un anàlisi comparat de les principals característiques dels caps de llista per Girona al congrés dels diputats dels diferents partits polítics que van obtenir com a mínim el 3% dels vots emesos a la circumscripció de Girona. El principal objectiu de l’anàlisi passa per presentar una fotografia dels esmentats candidats, els quals representaran a la província de Girona al Congrés dels Diputats. Més enllà dels discursos i els programes electorals s’ha considerat interessant conèixer aspectes més personals dels candidats. Sovint, en aquest tipus de comicis electorals, els ciutadans solen votar les sigles d’un determinat partit polític o el màxim cap visible i principal candidat dels diferents partits polítics que s’hi presenten , més que no pas a les persones concretes de cada circumscripció que els representaran al Congrés, i que són en realitat, els qui finalment s’enduran el vot. És per això que l’essència d’aquesta recerca és oferir informació sobre la vessant més humana i personal dels diferents caps de llista dels principals partits polítics que es presenten a les generals per la circumscripció de Girona, és a dir, aquells en qui els ciutadans de la província de Girona dipositaran el seu vot el proper 9 de maig.

ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SEGONS BLOCS TEMÀTICS

L’informe presenta els resultats distingint grans blocs temàtics. Els resultats de cada bloc temàtic es presenten mitjançant taules informatives que permeten visualitzar i comparar els diferents candidats de forma ràpida i senzilla. Les taules venen acompanyades de breus anàlisis descriptius i analítics.

Si vols tenir accès a l’estudi posa’t en contacte amb nosaltres

Contacte

 

Etiquetes


© Neòpolis 2024

Buscar