neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions als ajuntaments per al foment de l’ús de la biomassa en equipaments municipals, per a l’exercici 2019

08/09/2019

Beneficiaris
Poden sol•licitar subvencions els ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que tinguin aprovat per Ple el Pla d’ Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima.

Finalitat
Aquesta convocatòria s’insereix en les estratègies de reducció de carboni i s’ articula al voltant d’una distribució territorial equilibrada per a l’aprofitament de les fonts d’energia renovable, i concretament de la biomassa. Així mateix es valorarà l’eficiència energètica de les instal•lacions, la seva viabilitat tècnica, la gestió sostenible dels boscos locals, el consum de biomassa de proximitat , i les mesures de prevenció d’incendis forestals.
La convocatòria és una acció de desenvolupament del “Programa de suport a les instal•lacions de calderes i xarxes de calor de biomassa en equipaments municipals 2015-2020”. Amb aquest programa es vol impulsar la mobilització de la biomassa forestal local mitjançant el seu ús en les instal•lacions de calderes i xarxes de calor en equipaments municipals a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Import a concedir
La Diputació de Tarragona realitzarà una aportació màxima de 50.000 euros per municipi.
Respecte a les despeses elegibles l’import de l’aportació de la Diputació es realitzarà en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:
Municipis; Percentatge màxim subvencionable
Fins a 1.000 habitants; 50%
De 1.001 a 5.000 habitants; 45%
De 5.001 a 10.000 habitants; 40%
De 10.001 a 20.000 habitants; 35%
Més de 20.000 habitants; 30%

Termini de presentació de sol•licituds
Del 16 de setembre al 15 de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes


© Neopolis 2019

Buscar