neopolis@neopolis.cat

V NEOBARÒMETRE: I ARA QUÈ? CAP A ON HAURIEN D’ANAR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT (SETEMBRE DE 2011)

PRESENTACIÓ

Aquest informe que presentem correspon a la cinquena edició del NEÒBAROMETRE. Coincidint amb l’inici de l’elaboració dels Plans Locals de Joventut Municipals 2012-15, des de Neòpolis hem elaborat un estudi sobre l’evolució de les polítiques juvenils a Catalunya, els Plans Locals de Joventut, i els escenaris de futur que caldrà afrontar a partir d’ara pel que fa a la planificació i estratègies de desplegament d’aquestes polítiques.

OBJECTIUS D’AQUESTA RECERCA

Reflexionar sobre l’evolució de les polítiques de joventut a Catalunya i en concret dels Plans Locals de Joventut com a eina estratègica de referència en les polítiques municipals del nostre país. Concretament:

– Recollir informació al respecte de l’evolució i l’impacte de les polítiques de joventut.

– Valorar l’evolució dels Plans Locals de Joventut

– Construir escenaris de futur i propostes de millora centrades en aquesta eina de planificació estratègica d’àmbit local.

AUTORS

Estudi promogut i realitzat per la Consultoria Sociopolítica Neòpolis. Dirigit i supervisat per Narcís Pou i Martí, pedagog i Director en Polítiques de Joventut de la Consultoria Sociopolítica Neòpolis S.L.

TREBALL DE CAMP, ÀMBIT D’ANÀLISI I OBJECTE D’ESTUDI

Després d’una primera fase centrada en el anàlisi de documentació i el treball amb dades sociodemogràfiques i indicadors de caràcter quantitatiu (procedents de diferents estudis d’avaluació del PNJC 2000-2010, i de publicacions sobre la joventut catalana) s’han realitzat un total de 9 entrevistes en profunditat i 1 grup de discussió amb a càrrecs de responsabilitat de la Direcció General de Joventut, representants del món acadèmic especialitzats en polítiques juvenils, i tècnics/ques de joventut, regidors/es de joventut d’àmbit municipal (de poblacions de menys de 5.000 habitants, municipis de 5.000 a 100.000 habitants i ciutats de més de 100.000 habitants) i d’àmbit comarcal.

DOCUMENTS

    – Nota de premsa: La consultoria Neòpolis presenta un estudi sobre el futur de les polítiques de joventut a Catalunya

    – Resum executiu de l’estudi: I ARA QUÈ? Cap a on haurien d’anar les polítiques de joventut?

© Neòpolis 2024

Buscar