neopolis@neopolis.cat

Urbanisme tàctic i placemaking per a la reforma de la Plaça de l’Amistat de Salt

Any d'elaboració: 2021-2022


Definició del servei

Procés de "placemaking" per a la reforma de la Plaça de l'Amistat de Salt mitjançant la definició d'actuacions d'urbanisme tàctic

© Neòpolis 2024

Buscar