neopolis@neopolis.cat

Enquesta d’hàbits radiofònics per Ràdio Marina

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Realització d’una enquesta sociològica a la població que té la possibilitat de sintonitzar amb Ràdio Marina. Emissora independent amb cobertura d’emissió a la comarca de la Selva i de l’Alt Maresme.

Objectius

Objectiu: L’enquesta pretén esdevenir una eina potent d’anàlisi i comprensió d’una realitat específica, com és ara la significació, quantificació, pautes, imatge, opinió i percepció dels oients reals i potencials de la cadena. El coneixement a fons d’aquesta realitat haurà de permetre a Ràdio Marina disposar d’instruments útils i eficaços per posar en marxa accions encarades a fer més atractiva la programació per tal de satisfer i incrementar el nombre d’oients, augmentar el seu valor afegit en el mercat radiofònic i millorar la seva estratègia comercial entre d’altres.

© Neòpolis 2024

Buscar