neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a l’elaboració del nou POUM de l’Escala

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Disseny i dinamització del procés participatiu per a l'elaboració del POUM de l'Escala

© Neòpolis 2020

Buscar